E - Labrary ระบบห้องสมุดออนไลน์
E-Library ระบบห้องสมุดออนไลน์
 

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบห้องสมุด Online

ค้นหาคำศัพท์ :


พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒


พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา

ใช้เครื่องหมาย * แทนตัวอักษรใด ๆ ได้ เช่น ก* , ก*ล*มัง
(การค้นแบบนี้จะใช้เวลานาน แต่ถ้าค้นตามกลุ่มอักษรจะเร็วกว่ามาก)

หนังสือดีน่าอ่าน !!คลิ๊กอ่านได้เลย!!!

ลำดับ
รหัส ISBN
ประเภทสื่อ
ชื่อเรื่อง
เลขทะเบียน
หนังสือ
   KINGDOM
  
หนังสือ
   Essence of Modern Biology I
  
หนังสือ
   เร็่องน่ารูสำหรับประชาชน
  
หนังสือ
   ทางสามแพร่ง
  
หนังสือ
   การขยายฟันธุพิช
  
หนังสือ
   พจนานุกรมบาลิ-ส้นสกฤต-ไทย-อิงกฤษ
  
หนังสือ
   หัวใจนิกรบ - 5งนาง
  
หนังสือ
   บทวิทยุอยู่อย่างไทย 28-29
  
14031
หนังสือ
   ชีววิทยา 15พ.ศ.
  9786162014031
28602
หนังสือ
   สรุปเคมีมัธยมปลาย
  9789747528602

 


โฮมเพจห้องสมุดความรู้

 เป็นห้องสมุดเสมือนที่รวบรวมคำศํพท์ที่น่าสนใจจากโฮมเพจโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

 และอธิบายความหมายโดยเน้นให้ความรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป
 
โดยไม่ได้เป็นข้อมูลทางวิชาการโดยตรง
 
เลือกหมวดอักษรที่ต้องการ
 
                     
 

 
ระบบห้องสมุด ออนไลน์ E - Labrary